BIG-register

 Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlandse databank, waarin een aantal officieel erkende gezondheidswerkers is geregistreerd.

In het BIG-register zijn artsen, apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen opgenomen. Het register is opgericht op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

Alleen wie in het register is ingeschreven, is door de wet bevoegd deze beschermde titel te voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. In het register zijn die personen opgenomen die een relevante door de overheid erkende beroepsopleiding gevolgd hebben. Behalve artsspecialisten zijn personen die in het BIG-register zijn ingeschreven op dit moment niet verplicht hun niveau van kennis en vaardigheden op peil te houden om ingeschreven te kunnen blijven. Sinds 1 januari 2009 is het voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten verplicht om eens in de vijf jaar aan te tonen dat hun kennis en vaardigheden zich nog op het minimaal vereiste niveau bevinden.

Het BIG-inschrijfnummer wat aan iemand wordt toegekend, is een persoonlijk 11-cijferig nummer.

Logopedisten, diëtisten, orthoptisten, optometristen, MBB’ers (radiodiagnostisch laboranten,radiotherapeutisch laboranten, nucleair medewerkers), mondhygiënisten, oefentherapeuten Mensendieck en Cesar, ergotherapeuten, huidtherapeuten en podotherapeuten vallen onder artikel 34 van de wet BIG en zijn privaatrechtelijk geregistreerd door de Stichting KwaliteitsRegister Paramedische Beroepen.

Beoefenaars van alternatieve geneeswijzen worden niet in het BIG-register geregistreerd.