Over Hospice Kajan

Hospice Kajan is een high care hospice voor de regio Gooi- en Vechtstreek, wij bieden palliatieve zorg aan mensen in de laatste levensfase. De kwaliteit van leven en verlichting van lijden staan bij ons centraal. Naast anticiperende symptoombestrijding richten wij ons op psychosociale, emotionele en spirituele zorgbehoeften van bewoners en hun naasten. Ons doel is om bewoners zo te ondersteunen, dat zij op eigen wijze en overeenkomend met realiseerbare behoeften en wensen de laatste levensfase kunnen doormaken.

Contact

Borneolaan 18
1217 HA Hilversum
Tel. 035 – 672 87 40