Bij GGz Centraal kunnen mensen van alle leeftijden terecht die specialistische ggz nodig hebben: kinderen en jongeren, volwassen en ouderen. GGz Centraal is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in het midden van het land.

Wij behandelen, begeleiden en ondersteunen mensen met psychische problemen opdat zij de regie over hun eigen leven kunnen houden. We bieden onze zorg zo dicht mogelijk bij onze patiënten aan. We hebben een breed, toegankelijk behandelaanbod dat aansluit bij de zorgbehoefte van onze cliënten.

GGz Centraal is ontstaan uit een fusie tussen Symfora en Meerkanten. Door de fusie kunnen we de complexe en groeiende zorgvraag beter beantwoorden. Ons werkgebied strekt zich uit over Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Oostelijk Utrecht, Veluwe en Veluwe Vallei. Jaarlijks behandelen we ongeveer 40.000 cliënten.

Onze patiënten worden meestal verwezen door de huisarts. Ons behandelaanbod sluit aan bij de zorg van de huisarts. Wij streven naar lokaal herkenbare en toegankelijke zorg en bieden deze aan binnen behandelprogramma’s.

Om te voorkomen dat mensen met psychische problemen tussen wal en schip vallen werken wij intensief samen met de algemene ziekenhuizen, de RIAGG, de forensische psychiatrie, de verslavingszorg en de RIBW-instellingen.

Contactgegevens

algemene adresgegevens
Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort
telefoon 033 4609609