Over Buurtzorg Baarn

 

Een frisse kijk op thuiszorg.

Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijkesituatie van de cliënt. Zo snel mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen. Buurtzorg levert deze professionele zorg, regelt de zakeneromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat er nodig is.

Buurtzorgformule.

Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor verpleging en verzorging aan huisontwikkeld. Zorgverlening waarbij we streven naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Door de zorgverlening volledig door hoog opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden in kleine autonomeBuurtzorgteams‘ in te laten vullen wordt hetoplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle benut. DezeBuurtzorgteams worden ondersteund door een landelijke organisatie. Hierbij wordt gebruikgemaakt van moderne ICT-toepassingen waardoor de administratieve kosten tot een minimum worden beperkt. De kosten van management en overhead worden zo beperkt mogelijkgehouden. Kortom: betere zorg tegen lagere kosten; een aantrekkelijk perspectief voor cliënt, professional en verzekeraar. Buurtzorg Nederland: een natuurlijk alternatief!
Contactgegevens Buurtzorg Baarn

Buurtzorg Baarn Buurtzorg Baarn 2
Kerkstraat 33A Kerkstraat 33A
3741 AJ 3741 AJ
Baarn Baarn
06 – 23948440 06 – 13003055
baarn@buurtzorgnederland.com baarn2@buurtzorgnederland.com